Հայտարարություններ Subheading

Արսեն Եղիազարյանի կնոջ բանկային հաշիվը

Տեղադրվել է 2020.04.28 12:55


Այս օրերին ՀՇՖ-ն արտասահմանում բնակվող մեր հայրենակիցներից ստանում է բազմաթիվ զանգեր և նամակներ, ովքեր ցանկանում են ֆինանսապես օգնել Արսեն Եղիազարյանի ընտանիքին:Հրապարակում ենք Արսեն Եղիազարյանի կնոջ բանկային հաշիվը ​ Intermdiary Citibank, NA, New York SWIFT (BIC) CITIUS33 Beneficiary's bank Ameriabank, Yerevan SWIFT (BIC) ARMIAM22 Beneficiary's account 1570054397630200 Beneficiary's name Mariam Shushanyan

Այս օրերին ՀՇՖ-ն արտասահմանում բնակվող մեր հայրենակիցներից ստանում է բազմաթիվ զանգեր և նամակներ, ովքեր ցանկանում են ֆինանսապես օգնել Արսեն Եղիազարյանի ընտանիքին:Հրապարակում ենք Արսեն Եղիազարյանի կնոջ բանկային հաշիվը
Intermdiary Citibank,  NA, New York
SWIFT (BIC) CITIUS33
Beneficiary's bank Ameriabank, Yerevan
SWIFT (BIC) ARMIAM22
Beneficiary's account 1570054397630200
Beneficiary's name Mariam Shushanyan