ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ

22. 02. 2018
18 : 32
12 Սեպտեմբեր 2013

Հայաստանի Շախմատային Ֆեդերացիայի Մարզչական (Մանկապատանեկան) Հանձնաժողովի Որոշումը մարզիչների փոփոխության, մարզիչների խրախուսման կարգի մասին

1.Մեկ դպրոցից մեկ այլ դպրոց, մեկ մարզիչից մեկ այլ մարզչի մոտ մարզիկների փոփոխությունները կատարվում են տարեկան երկու ան•ամ. •արնանըª Հայաստանի առաջնությունից և աշնանըª Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններից հետո: Դիմումները ներկայացվում են Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիայի մարզչական (մանկապատանեկան) հանձնաժողովª մեկամսյա ժամանակահատվածում:
2.Դպրոցները, մարզիչները, մարզիկները իրենց աշխատանքային հարաբերությունները կանոնավորում են պայմանա•րային հիմունքներով:
3.Մարզիկը պետք է ներկայացնի մեկ շախմատային դպրոց և ունենա մեկ պաշտոնական մարզիչ: Վերջինս էլ կրում է լիակատար պատասխանատվություն պաշտոնական մրցաշարերին մարզիկի նախապատրաստության և մասնակցության համար:
4.Դպրոցները և մարզիկները կարող են համա•ործակցել այլ դպրոցների և մարզիչների հետ, որոնք կրում են ներքին, ոչ պաշտոնական բնույթ:
5.Գործելու է մարզիչների խրախուսման հստակ կանոնակար•.
-ներքին պաշտոնական մրցաշարերում, որտեղ մարզիկները պար•ևատրվում են դիպլոմներով կամ պատվո•րերով, նույնպիսի պար•ևատրություն նախատեսել մարզիչների համար:
-6 ամսից մինչև 2 տարի մարզչական աշխատանքի դեպքում մարզիչի անունը պաշտոնապես պետք է հիշատակել մարզիկի ելույթների հաջորդ 1 տարվա, 2-ից 5 տարիների դեպքումª հաջորդ 3 տարիների ընթացքում:
-դրամական խրախուսումների դեպքում մարզիչները պար•ևատրվում են` հաշվի առնելով մարզիկի պատրաստության մեջ իրենց ունեցած ներդրման չափը: Որպես •նահատական կարող է կիրառվել նախորդ կետում նշված ժամանակակար•ը: Յուրաքանչյուր դեպքում Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիան կարող է կայացնել իր հատուկ որոշումը:
6.Մարզիկների ելույթների, մարզիչների աշխատանքի մասին ինֆորմացիան կանոնակար•ելու նպատակով ստեղծել համակար•չային բազա: Այդ հաշվառումը սկսել 3-րդ կար•ային մարզիկներից:

Բեռնել