News

Հայաստանն ունի 19 մրցանակակիր «Nana Aleksandria Cup-2023» մրցաշարում

Ավարտվեց «Nana Aleksandria Cup-2023» միջազգային մրցաշարը:

Հայ շախմատիստներից մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել հետևյալ շախմատիստները՝
«A» մրցաշար
2-րդ տեղ՝ Հովիկ Հայրապետյան
3-րդ տեղ՝ Սիմոն Մկրտչյան
7-րդ տեղ՝ Գագիկ Նավոյան
8-րդ տեղ՝ Վարդան Խոջայան
10-րդ տեղ՝ Սարգիս Մանուկյան
Լավագույն արդյունք ցույց տված մինչև 2300 վարկանիշ ունեցող մասնակից՝ Սևակ Մանուկյան

«B» մրցաշար
2-րդ տեղ՝ Կարեն Թովմասյան
3-րդ տեղ՝ Տիգրան Համբարձումյան
Լավագույն արդյունք ցույց տված մինչև 1900 վարկանիշ ունեցող մասնակից՝ Արեն Մնացականյան

«D» մրցաշար
2-րդ տեղ՝ Հայկ Ափունց
Լավագույն արդյունք ցույց տված մինչև 12 տարեկան մասնակից՝ Վիկտորյա Շառաջյան

«E» մրցաշար
2-րդ տեղ՝ Արամե Ղազարյան
3-րդ տեղ՝ Սարգիս Եղջյան

Մ10 պատանիների մրցաշար
1-ին տեղ՝ Վահան Թովմասյան
2-րդ տեղ՝ Սերգեյ Ենոքյան
4-րդ տեղ՝ Հայկ Թադևոսյան

Մ10 աղջիկների մրցաշար
3-րդ տեղ՝ Անգելինա Միրաքյան

Մ8 պատանիների մրցաշար
2-րդ տեղ՝ Արմեն Վարդանյան
4-րդ տեղ՝ Հայկ Մաթևոսյան

Շնորհավորում ենք բոլոր մրցանակակիրներին՝ մաղթելով նոր հաղթանակներ: