News

Ավարտվեց պատանեկան միջազգային 3-րդ փառատոնը

Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տուն-մարզադպրոցում ավարտվեց հունիսի 18-ից 27-ը անցկացված Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տուն-մարզադպրոցի պատանեկան միջազգային 3-րդ փառատոնը:

«Ա» խմբում մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել հետևյալ շախմատիստները.
1-ին տեղ՝ Մանվել Առաքելյան
2-րդ տեղ՝ Վոլոդյա Թորոսյան
3-րդ տեղ՝ Մենուա Հակոբյան
4-րդ տեղ՝ Նարեկ Ղիմոյան
5-րդ տեղ՝ Ռադիկ Աբրահամյան

Մինչև 16 տարեկան տղաներ.
1-ին տեղ՝ Արթուր Մարկոսյան
2-րդ տեղ՝ Համլետ Անտոնյան
3-րդ տեղ՝ Դավիթ Դավթյան

Մինչև 18 տարեկան աղջիկներ.
1-ին տեղ՝ Նվարդ Հայրապետյան
2-րդ տեղ՝ Մելինե Հարությունյան
3-րդ տեղ՝ Նռանե Գևորգյան

Մինչև 16 տարեկան աղջիկներ.
1-ին տեղ՝ Նարինե Ասլիբեկյան
2-րդ տեղ՝ Նելլի Ջալալյան
3-րդ տեղ՝ Սյուզաննա Առաքելյան

«Բ» խմբում մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել հետևյալ շախմատիստները.
1-ին տեղ՝ Միքայել Հովհաննիսյան
2-րդ տեղ՝ Գոռ Ասկանազյան
3-րդ տեղ՝ Աշոտ Սանթրոսյան
4-րդ տեղ՝ Սամվել Մեսրոպյան
5-րդ տեղ՝ Նարեկ Մկրտչյան

Մինչև 12 տարեկան տղաներ.
1-ին տեղ՝ Գոռ Դաբաղյան
2-րդ տեղ՝ Լև Գուդովանի
3-րդ տեղ՝ Անգել Բարսեղյան

Մինչև 14 տարեկան աղջիկներ.
1-ին տեղ՝ Լիանա Հակոբյան
2-րդ տեղ՝ Վիկտորյա Շառաջյան
3-րդ տեղ՝ Լիլիա Դանիելյան

Մինչև 12 տարեկան աղջիկներ.
1-ին տեղ՝ Նատալի Աֆիյան
2-րդ տեղ՝ Անգելինա Միրաքյան
3-րդ տեղ՝ Գաբրիելա Հարությունյան

«Գ» խմբում մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել հետևյալ շախմատիստները.
1-ին տեղ՝ Հակոբ Բաղմանյան
2-րդ տեղ՝ Համլետ Հարությունյան
3-րդ տեղ՝ Գևորգ Աղոյան
4-րդ տեղ՝ Հայկ Մաթևոսյան
5-րդ տեղ՝ Սամվել Մովսիսյան

Մինչև 10 տարեկան աղջիկներ.
1-ին տեղ՝ Նարե Իսախանյան
2-րդ տեղ՝ Անի Հայրապետյան
3-րդ տեղ՝ Արինա Մինասյան 

«Դ» խմբում մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել հետևյալ շախմատիստները.
1-ին տեղ՝ Հակոբ Պետրոսյան
2-րդ տեղ՝ Արսեն Մանգասարյան
3-րդ տեղ՝ Մանվել Վարդանյան
? 4-րդ տեղ՝ Նոյ Աղեկյան
? 5-րդ տեղ՝ Արման Մորյան

Մինչև 8 տարեկան աղջիկներ.
1-ին տեղ՝ Եվա Ադամյան
2-րդ տեղ՝ Արիանա Թորոսյան
3-րդ տեղ՝ Էստելլա Պետրոսյան 

Ֆոտոշարքին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Շնորհավորում ենք բոլոր մրցանակակիրներին՝ մաղթելով հետագա հաջողություններ: