OTHER DOCUMENTS

Name Attached files
List of Arbiters Մրցավարների ցանկ.pdf
Մրցավարական որակավորման պահանջներ Մրցավարական որակավորման պահանջներ.pdf
Մրցավարական կարգի/կոչման թեկնածուի թերթիկ Հավելված 2.pdf
Տեղեկանք մրցավարական աշխատանք կատարելու մասին Հավելված 3.pdf
Աշակերտների ցուցակների համար նմուշ Աշակերտների ցուցակների համար նմուշ.xlsx
Մրցաշարերի արդյունքների համար նմուշ Մրցաշարերի արդյունքների համար նմուշ.xlsx
Total: 6 1