Սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց

Սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց

Հանձնաժողովի անդամներ

Աղասի Ինանց

Նախագահ

aghasiinants@gmail.com

Յուրա Ավետիսյան

Գրիգոր Գրիգորյան

Մարինե Հարությունյան

Սարգիս Սարգսյան

Վահե Արզումանյան

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

Անվանում Մեկնաբանություն Կից ֆայլեր
տվյալներ չկան
ընդամենը: 0 1