Շախմատը կրթության մեջ

Շախմատը կրթության մեջ

Հանձնաժողովի անդամներ

Թամարա Սարգսյան

Նախագահ

sargsyantamara@gmail.com

Մարիաննա Ամիրաղյան

Էմմա Կոստանյան

Սամվել Միսակյան

Վահան Սարգսյան

Սոնա Ներսիսյան

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

Անվանում Մեկնաբանություն Կից ֆայլեր
տվյալներ չկան
ընդամենը: 0 1