Մարզչական (մանկապատանեկան)

Մարզչական (մանկապատանեկան)

Հանձնաժողովի անդամներ

Վահագն Խաչատրյան

Նախագահ

imvah@yandex.ru

Արտաշես Մինասյան

Արարատ Սանթրյան

Վահրամ Մեժլումյան

Աշոտ Նադանյան

Գևորգ Ալավերդյան

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

Անվանում Մեկնաբանություն Կից ֆայլեր
Որոշում մարզիչների փոփոխության մասին 14.01.2016 ՀՇՖ 14.01.2016 N1 որոշում.PDF
ընդամենը: 1 1